MANNAR DISTRICT DIVISIONAL SECRETARIATS

MADHU DIVISIONAL SECRETARIAT

Divisional Secretariat
Madhu,
Sri Lanka.

MANNAR DIVISIONAL SECRETARIAT

Divisional Secretariat
Mannar Town,
Mannar,
Sri Lanka.

Tel: +94-23-2232238
Fax: +94-23-2232012

MANTHAI WEST DIVISIONAL SECRETARIAT

Divisional Secretariat
Manthai West,
Sri Lanka.

Tel: +94-023-2233049

MUSALAI DIVISIONAL SECRETARIAT

Divisional Secretariat
Musalai,
Sri Lanka.

NANADHAN DIVISIONAL SECRETARIAT

Divisional Secretariat
Nanadhan,
Sri Lanka.

Tel: +94-23-2232600
Fax: +94-23-2232600